Crosshands Cym

Mae Neuadd Gyhoeddus Cross Hands yn un o ddim ond tri o’i fath yng Nghymru. Codwyd y Neuadd Gyhoeddus ym 1920 a’i dylunio gan ddylunydd Eidalaidd anhysbys yn y clasur Art Deco Style. Wedi’i adfer yn llawn, mae gan y Neuadd Gyhoeddus sgrin lwyfan a sinema sy’n gweithredu’n llawn ac mae wedi’i warchod fel adeilad rhestredig Gradd 2.

Public footpaths – Llwybrau cyhoeddus

Llwybrau cyhoeddus

Dyma blant Ysgol Cross Hands yn plannu coed ffrwythau ym mis Chwefror i sefydlu perllan gymunedol yn y parc. Mae’r llun arall yn dangos bod rhywun diegwyddor wedi dwyn rhai o’r coed.