Aelodau a Datganiadau

Mae’r Cyngor yn cynnwys 15 Aelod etholedig. Mae 10 Aelod yn eistedd ar Ward Tymbl tra bod y 5 arall yn eistedd ar Ward Cross Hands. Cynhaliwyd yr etholiad diwethaf ym Mai 2017. Mae Aelodau’r Cyngor yn hapus i helpu a cynorthwyo gyda unrhyw ymholiad gan iddynt cael eu ethol i wrando ac i gynrychioli safbwyntiau pobl lleol.