Cofnodion cyfarfod

Mae’r Cyngor llawn yn cwrdd bob trydydd dydd Mercher y mis (ac eithrio mis Awst) ac mae gan y Cyngor hefyd gyfres o is-bwyllgorau sy’n cwrdd yn ôl yr angen. Mae croeso i’r cyhoedd fynychu cyfarfodydd y Cyngor, ond rydyn ni’n eich cynghori i gysylltu â’r Clerc os hoffech drafod unrhyw fater/gwestiwn penodol neu annerch yr Aelodau yng nghyfarfod y Cyngor – cysylltwch â’r Clerc am fwy o wybodaeth.