Grantiau a Dyfarniadau

Ariennir y Cyngor yn rhannol trwy dderbyniadau a thrwy eich trethi, felly mae’n ymrwymo i weithredu mewn modd proffesiynol er mwyn sicrhau ei fod yn darparu gwasanaethau sydd werth am arian i drethdalwyr yr ardal. Mae mabwysiadi polisïau allweddol megis Polisi’r Iaith Gymraeg, polisi cyfleoedd cyfartal a chysylltiadau hiliol, datganiad cydraddoldeb i bobl anabl a hefyd ei bolisi dim ysmygu yn golygu bod y Cyngor yn parhau i weithio’n unol â’r rheini sy’n gyrru deddfwriaethau a pholisïau allweddol o fewn y llywodraeth leol. Hefyd, mae’r Cyngor wedi cyflawni archwiliadau cyllidol trwyadl yn llwyddiannus sy’n sicrhau ei fod yn trosglwyddo gwasanaethau sydd werth am arian ac mae’n parhau i fod yn rhan bwysig o’r economi leol trwy ddefnyddio cynhyrchion a gwasanaethau busnesau lleol ar yr holl adegau posib. Gweler dogfennau cyllidol y Cyngor islaw ac am fwy o wybodaeth croeso i chi gysllylltu a ni.

Mae’r Cyngor yn gwneud cyfraniadau ariannol i fudiadau lleol sydd wedi ceisio am gymorth cyllidol, megis Tîm Rygbi Iau Y Tymbl a chôr Mynydd Mawr am eu teithiau tramor oherwydd teimlwyd eu bod yn cynrychioli’r gymuned ac yn hyrwyddo celf a diwylliant ein hardal. Yn ogystal â hyn, cyfrannom at Eisteddfod yr Urdd ac elusennau hollbwysig megis ‘Help the Aged’, ‘Cancer Research UK’ a Shelter Cymru.