Gwybodaeth a Gwasanaethau

Heddlu Cross Hands

Cliciwch yma am wybodaeth ar blismona cymunedol a cyfarfodydd PACT

Cynllunio

Cliciwch yma i weld bob cais cynllunio am yr ardal ac i gael gwybodaeth ar y Cynllun Datblygu Unedol/Cynllun Datblygu Lleol am y Sir.

Llwybrau Cerdded/Hawliau Tramwy

Mae’r Cyngor Cymuned wrthi’n trafod gyda’r Cyngor Sir ynglyn â creu pamffled cerddau cymunedol i’r ardal -mwy o wybodaeth i ddilyn. Am unrhyw ymholiad ynglyn â llwybrau’r plwyf cysylltwch gyda’r Clerc – owain@ccllannon.org.uk

Casglu Sbwriel / ‘Kerbside recycling’

Cliciwch yma i weld dudalennau we y Cyngor Sir

Gwastraff Ci

Dylid cysylltu gyda’r Cyngor Sir ar y mater yma – rhif ffon – 01267 234 567.