Y Tymbl

Pentref Y Tymbl

Llwybrau cyhoeddus

Llwybrau cyhoeddus

Banc bwyd – Heddi mi wnaeth Megan (Piod Pinc) a Tomos Samuel (Under16’s), Cara a Sue, wirfoddoli ym Manc Bwyd Y Tymbl.
Today Megan, Tomos, Cara and Sue, volunteered in Tumble Foodbank.
Diolch yn fawr!

Noson gyda Dafydd Iwan a’i Ffrindiau Dydd Gwener 4 Medi 2020, 8:30pm Rydym yn falch o gyhoeddi bod Dafydd Iwan yn dychwelyd i Neuadd y Tymbl. Mae sawl blwyddyn ers iddo fod ar ein llwyfan. Yn sicr bydd hi’n noson i’w chofio.
 
Bydd y sêr lleol, Gwenda a Geinor, hefyd yn ymuno â ni. Arweinydd y noson bydd Adrian Gregory, y diddanwr o Rydaman. https://www.ticketsource.co.uk/tumble-hall

Dafydd Iwan
Cliciwch ar y llun i gael tocynnau