Cyllid/Finance

Financial Regulations: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2023/06/FINANCIAL-REGULATIONS-2023.pdf

Cyllidebau/Budgets

Cyllideb/Budget 2023-2024: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2023/06/BUDGET-FOR-2023-2024-RATIFIED-BY-FULL-COUNCIL-ON-22.02.23.pdf

Cyllideb/Budget 2022-2023: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2023/06/APPROVED-BUDGET-22-23.pdf

Llyfrau a thaliadau arian wedi’u cadarnhau/Ratified cashbooks and payments:

Cyfeiriwch at adran Agendâu a Chofnodion Cyfarfod y wefan hon lle mae dogfennau perthnasol ynghlwm/Please refer to the Meeting Agendas & Minutes section of this website where relevant documents are attached.

Ffurflenni blynyddol/Annual Returns

Ffurflen blynyddol/Annual Return 2022-2023: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2023/10/ANNUAL-RETURN-FOR-THE-YEAR-ENDED-31-MARCH-2023.pdf

Ffurflen blynyddol/Annual Return 2021-2022: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2023/10/ANNUAL-RETURN-FOR-THE-YEAR-ENDED-31-MARCH-2022.pdf

Ffurflen blynyddol/Annual Return 2020-2021: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2023/06/Annual-Return-2020-2021.pdf

Ffurflen blynyddol/Annual Return 2019-2020: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2020/10/Annual-Return.pdf

Ffurflen blynyddol/Annual Return 2018-2019: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2023/06/Annual-Return-2018-2019.pdf

Hysbysiadau o benodi’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr/Notices of the appointment of the date for the exercise of electors’ rights

Hysbysiad ar gyfer/Notice 2022-2023: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2023/09/AUDIT-NOTICE-2022-23-1.pdf

Hysbysiad ar gyfer/Notice 2021-2022: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2023/09/AUDIT-NOTICE-2021-22.pdf

Hysbysiad ar gyfer/Notice 2020-2021: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2023/06/Exercise-of-Electors-Rights-2020-2021.pdf

Hysbysiad ar gyfer/Notice 2019-2020: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2023/06/Exercise-of-Electors-Rights-2019-2020.pdf

Hysbysiad ar gyfer/Notice 2018-2019: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2023/06/Exercise-of-Electors-Rights-2018-2019.pdf

Councillor’s Allowances & Expenses 2023-2024: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2023/06/COUNCILLOR-ALLOWANCES-EXPENSES-2023-2024-1.pdf

Datganiad o Daliadau i Aelodau Cyngor Cymuned Llannon/Statement of Payments to Members of Llannon Community Council

2022-2023: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2023/09/STATEMENT-OF-PAYMENTS-MADE-TO-MEMBERS-OF-LLANNON-COMMUNITY-COUNCIL-2022-23.pdf

2021-2022: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2023/06/STATEMENT-OF-PAYMENTS-MADE-TO-MEMBERS-OF-LCC-2021-2022.pdf

2020-2021: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2023/06/STATEMENT-OF-PAYMENTS-MADE-TO-MEMBERS-OF-LCC-2020-2021.pdf

2019-2020: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2023/06/STATEMENT-OF-PAYMENTS-MADE-TO-MEMBERS-OF-LCC-2019-2020-1.pdf

%d bloggers like this: